Zmiany w prawie budowlanym


W ostatnich latach nastąpiło wiele zmian w prawie budowlanym – jednak taką, która może znacznie wpłynąć na przyspieszenie procedur formalnych w celu uzyskania Pozwolenia na Budowę oraz zmiany uczestnictwa w procesie budowlanym jest rozdzielenie Projektu Budowlanego na 3 części – część PZT, PAB i PT – czyli Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno – Budowlany oraz Projekt Techniczny – przy czym ostatnia część jest już niezbędna do rozpoczęcia prac budowlanych ale nie jest już załącznikiem do wniosku Pozwolenia na Budowę.

Zgodnie z naszym mottem „najważniejsza jest skuteczność” jest to zmiana znacznie skracająca czas jaki potrzebujemy (i jaki potrzebuje Inwestor) aby uzyskać Pozwolenie na Budowę – bez którego przecież nie można wykonywać żadnych prac na budowie. Z powodu znacznego ograniczenia ilości dokumentacji wymaganej do rozpoczęcia procedury uzyskiwania Pozwolenia na Budowę – ułatwia to nam prowadzenie prac równolegle – kiedy rozpoczynamy pracę nad projektem – równocześnie omawiamy i uzgadniamy koncepcję z Inwestorem oraz rozpoczynamy uzyskiwanie formalnych dokumentów niezbędnych do wniosku, w czasie procedowania Pozwolenia na Budowę – nie przerywamy prac na projektem, tylko odpracowujemy część projektu – nazwaną Projektem Technicznym. Dzięki wprowadzonym zmianom w Prawie Budowlanym jest to możliwe – i finalnie Inwestor otrzymuje Pozwolenie na Budowę razem z Projektem Technicznym a często także z Wykonawczym. Bez tych zmian cały proces trwał przynajmniej 2 miesiące dłużej.