Oferta

Świadczymy kompleksowe, profesjonalne usługi z zakresu projektowania inwestycji budowlanych. Dodatkowo świadczymy usługi jako inwestor zastępczy w przypadku prowadzenia takich inwestycji. Dzięki nam Zleceniodawcy mają pewność, że inwestycja przebiega w sposób sprawny, płynny, bezpieczny i zgodny z prawem. Uzyskamy wszelkie niezbędne pozwolenia na budowę, zaprojektujemy pożądane obiekty zgodnie z koncepcją Inwestora, aby były funkcjonalne i estetyczne, a także będziemy pełnić nadzór nad każdym etapem prac.

Analiza inwestycji

Zanim zaczniemy prace nad uszczegółowionym projektem, najpierw skrupulatnie przeanalizujemy dany projekt. Oferujemy doradztwo przy zakupie nieruchomości lub terenu pod zabudowę. Wskażemy, jakie są możliwości zabudowy na danym terenie oraz w jaki sposób można przebudować dany obiekt. Świadczymy również usługi z zakresu feasibilty study oraz due diligence. Na podstawie wytycznych przekazanych przez Zleceniodawcę określimy szacunkowe koszty związane z inwestycją. Wskażemy również ryzyko, jakie się łączy z planowanymi pracami budowlanymi.

Projektowanie

Po przeanalizowaniu koncepcji Zleceniodawcy na inwestycję budowlaną, jego pomysł zostaje przelany na papier przy poszanowaniu wszelkich norm i standardów. Najpierw sporządzamy wstępny projekt koncepcyjny, po którego zaakceptowaniu przez Inwestora opracowujemy wielobranżowy projekt budowlany, techniczny i wykonawczy, na podstawie którego będą prowadzone prace budowlane. Projekt ten zostaje sporządzony przy poszanowaniu ustalonego budżetu na inwestycje. Na etapie projektowania pomagamy uzyskać niezbędne uzgodnienia i decyzje, w tym pozwolenie na budowę. Służymy pomocą prawną na każdym etapie inwestycji. Jesteśmy w stanie rozwiać wszelkie wątpliwości związane z prawem budowlanym.

Prowadzenie budowy

Kwestie techniczne związane ze wzniesieniem obiektu powierzamy profesjonalnym ekipom budowlanym. Mamy wówczas pewność, że proces budowy będzie przebiegał w sposób sprawny i zgodny z obowiązującymi normami. Wykonawców wyłaniamy w zorganizowanym przez nas przetargu. Wygrywa go ta firma, która nie tylko zaproponuje najniższą cenę, lecz przede wszystkim zagwarantuje najwyższą jakość wykonania. Sporządzamy także kosztorys inwestorski. Ze względu na wieloletnie doświadczenie jesteśmy w stanie doradzić w zakresie zakupu materiałów. Podczas prowadzenia budowy wykonujemy szczegółowy projekt wykonawczy. Głównym wyznacznikiem postępu budowy jest sporządzony przez nas harmonogram inwestycji, w którym oceniamy postęp prac. Oferujemy także wsparcie w trakcie robót budowlanych, w tym możemy pełnić nadzór autorski i wielobranżowy nadzór inwestorski. Kontrolujemy płynność, postęp i sposób realizacji robót budowlanych, a także zgodność wykonania założonego budżetu na inwestycję. Po zakończeniu robót budowlanych zajmujemy się kwestiami związanymi z dokumentacją powykonawczą oraz pomagamy otrzymać pozwolenie na użytkowanie.

Kompleksowa obsługa inwestycji obejmuje:

 • case study, feasibility study, due diligence
 • ogólne założenia projektowe
 • opracowanie projektu zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Inwestora
 • uzgodnienia, decyzje, pozwolenie na budowę
 • określenie szacunkowego budżetu,
 • zorganizowanie przetargu na Generalnego Wykonawcę,
 • zorganizowanie przetargu w systemie pakietowym (dla Wykonawców poszczególnych branż),
 • przygotowanie, negocjacja i uzgadnianie umów na prace budowlane
 • koordynacja prac,
 • kontrola harmonogramu budżetu,
 • kierowanie budową,
 • nadzór inwestorski wielobranżowy,
 • pełnienie funkcji „inwestora zastępczego”
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
 • rozliczenie finalne budowy ze wszystkimi stronami procesu budowlanego
 • inwentaryzacja obiektów budowlanych,
 • ocena stanu technicznego istniejących budynków.